Queue

  • Katou Tatsuya - Jud.
  • Shinigiwa Satellite - Nenten Planet
  • Suzuki Konomi - Tears BREAKER with piano
  • Fujisawa Norimasa - Mirai no Bokura e
  • Matsuura Chie - Start in Love